Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TỰA BIẾN PHÂN
Tác giả: SV thực hiện: Nguyễn Văn Tuấn
Từ khóa/ Chủ đề: THUẬT TOÁN
BẤT ĐẲNG THỨC
GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TỰA BIẾN PHÂN
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: TV ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 43 tr
Lượt tải về: 4 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 28/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: