Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NHANH SINH KHỐI VI KHUẨN Bacillus subtilis var natto SỬ DỤNG TẠO SẢN PHẨM LÊN MEN NATTO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tác giả: Hoàng Thị Lan Thương
Từ khóa/ Chủ đề: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP
TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG
NHÂN NHANH SINH KHỐI VI KHUẨN
SẢN PHẨM LÊN MEN NATTO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 57 tr
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: