Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Nghiên cứu xung đột giữa cư dân địa phương và doanh nghiệp du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá.
Tác giả: Dương Thị Hiền
Từ khóa/ Chủ đề: Nghiên cứu xung đột
cư dân địa phương
doanh nghiệp du lịch
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
tỉnh Thanh Hoá.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Du lịch.
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 123 tr
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: