Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG
Tác giả: TS. HÀ XUÂN GIÁP
Từ khóa/ Chủ đề: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ
THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG
Tóm tắt: Thiết kế và mô hình thực tế được lắp ráp, cải tiến và hoàn thiện. Thiết bị có thể loại bỏ các hạt bụi mịn và siêu mịn trong phòng với hiệu quả cao.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Số: ĐT-2021-25
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 49tr
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: