Báo cáo đề tài NCKH 2023 - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123
Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động ở thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2019- 2021
      Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động ở thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2019- 2021

Tác giả: Nguyễn Thị Dung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 3
Dung lượng: 1.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỨA TUỔI 8-10 THÔNG QUA TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH
      TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỨA TUỔI 8-10 THÔNG QUA TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

Tác giả: Lê Minh Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Dung lượng: 1.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỨA TUỔI 8-10 THÔNG QUA TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH
      TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỨA TUỔI 8-10 THÔNG QUA TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

Tác giả: Lê Minh Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 1.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆU KHÁNH -THÀNH PHỐ THANH HOÁ
      BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆU KHÁNH -THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Tác giả: Thao Văn Sính
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Dung lượng: 1.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH PHÁT HIỆN NGÃ THÔNG QUA CAMERA GIA ĐÌNH
      NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH PHÁT HIỆN NGÃ THÔNG QUA CAMERA GIA ĐÌNH

Tác giả: Tống Duy Đạt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 7
Dung lượng: 3.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
      NGHIÊN CỨU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Tác giả: Trịnh Sỹ Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Dung lượng: 4.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT BỂ NUÔI CÁ
      NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT BỂ NUÔI CÁ

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thắm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Dung lượng: 2.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BÀI TOÁN CHIA KẸO EULER VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN TỔ HỢP
      BÀI TOÁN CHIA KẸO EULER VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN TỔ HỢP

Tác giả: Đào Thị Linh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 1.02 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
YẾU TỐ DÂN GIAN TRONG TRUYỆN VIẾT CHO THIẾU NHI CỦA PHẠM HỔ
      YẾU TỐ DÂN GIAN TRONG TRUYỆN VIẾT CHO THIẾU NHI CỦA PHẠM HỔ

Tác giả: Lê Minh Ngọc Linh.
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 1.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu sử dụng tro bay trong chế tạo lớp phủ composite từ nhựa acrylic.
      Nghiên cứu sử dụng tro bay trong chế tạo lớp phủ composite từ nhựa acrylic.

Tác giả: Hoàng Thị Hương Thủy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Dung lượng: 3.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
      PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Tác giả: Lê Phúc Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 1.70 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2010-2020
      NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2010-2020

Tác giả: Hoàng Thị Huyền
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 6
Dung lượng: 1.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123