Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: DỰ ĐOÁN CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG BỘT HOẠT TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO VẬN TỐC TRUYỀN XUNG SIÊU ÂM
Tác giả: THS. LÊ THỊ THANH TÂM
Từ khóa/ Chủ đề: DỰ ĐOÁN CƯỜNG ĐỘ
BÊ TÔNG BỘT HOẠT TÍNH
PHƯƠNG PHÁP ĐO VẬN TỐC TRUYỀN XUNG SIÊU ÂM
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 44 tr
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: