Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: THƠ THANH HÓA TỪ SAU 1986 ĐÉN NAY
Tác giả: PGS. TS Hỏa Diệu Thúy
Từ khóa/ Chủ đề: THƠ
THƠ THANH HÓA
TỪ SAU 1986 ĐÉN NAY
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Khoa học xã hội
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 96 tr
Lượt tải về: 4 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.