Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: THS. NGUYỄN THỊ NGA
Từ khóa/ Chủ đề: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
HOẠT ĐỘNG CHO VAY
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
HUYỆN CẨM THỦY
TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 117 tr
Lượt tải về: 7 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: