Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (DRONE) ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CỘT PHÁT SÓNG DI ĐỘNG (BTS) TẠI THANH HÓA"
Tác giả: MAI QUANG TRUNG
Từ khóa/ Chủ đề: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (DRONE) ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CỘT PHÁT SÓNG DI ĐỘNG (BTS)
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thế Cường
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 90
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thế Cường
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/12/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: