Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "QUẢN LÍ DẠY - HỌC LÂM SÀNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HOÁ"
Tác giả: TRẦN THỊ THANH HUYỀN
Từ khóa/ Chủ đề: "QUẢN LÍ DẠY - HỌC LÂM SÀNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HOÁ
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 126
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/03/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: