Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY "
Tác giả: LỤC ĐĂNG HƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC "
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA
TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Hồ Thị Nga
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 70
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Hồ Thị Nga
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 18/03/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: