Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LỄ, HỘI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA"
Tác giả: NGUYỄN VĂN HUYNH
Từ khóa/ Chủ đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LỄ, HỘI
CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 154
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan
Lượt tải về: 8 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 18/03/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: