Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ THỊ ANH
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hà Lan
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 117
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hà Lan
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 18/03/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: