Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CHAMPASACK, NƯỚC CHDCND LÀO
Tác giả: VONGKHOUD XANAMONTY
Từ khóa/ Chủ đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CHAMPASACK, NƯỚC CHDCND LÀO
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lan
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 117
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lan
Lượt tải về: 7 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 16/04/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: