Luận văn thạc sĩ năm 2021 - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345678910...>>
LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT HỒI XUÂN (QUAN HÓA, THANH HÓA)
      LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT HỒI XUÂN (QUAN HÓA, THANH HÓA)

Tác giả: HÀ THỊ ĐIỆP
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 844.99 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT THIỆU ĐÔ (THIỆU HÓA, THANH HÓA)
      LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT THIỆU ĐÔ (THIỆU HÓA, THANH HÓA)

Tác giả: LÊ THỊ THU HUYỀN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CẨM THỦY (THANH HÓA) TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2016
      SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CẨM THỦY (THANH HÓA) TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2016

Tác giả: BÙI PHƯƠNG LIÊN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN QUAN SƠN (THANH HÓA) TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2016
      SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN QUAN SƠN (THANH HÓA) TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2016

Tác giả: CAO VĂN VINH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
"NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MẠNG NEURAL HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỘNG THỰC VẬT QUÝ HIẾM"
      "NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MẠNG NEURAL HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỘNG THỰC VẬT QUÝ HIẾM"

Tác giả: BÙI LƯƠNG VŨ NGỌC
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 3.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
"NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỮ KÝ GỘP VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM SỮA"
      "NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỮ KÝ GỘP VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM SỮA"

Tác giả: ĐOÀN TRUNG TÙNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỮ KÝ GỘP VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM SỮA"
      NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỮ KÝ GỘP VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM SỮA"

Tác giả: ĐOÀN TRUNG TÙNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
"NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ẢNH SỐ"
      "NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ẢNH SỐ"

Tác giả: ĐỖ QUỐC VƯƠNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
"NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LÂM SÀNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA"
      "NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LÂM SÀNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA"

Tác giả: LÊ HUY HOÀNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.35 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN
      NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Tác giả: LÊ NHÂN ĐỒNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG TRONG ẢNH ĐƯỢC HỌC BỞI CÁC MÔN HÌNH MẠNG HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG
      NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG TRONG ẢNH ĐƯỢC HỌC BỞI CÁC MÔN HÌNH MẠNG HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG

Tác giả: LÊ VĂN SÂM
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 3.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU CÁC MẠNG NEURAL HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN NGƯỜI TRONG ẢNH
      NGHIÊN CỨU CÁC MẠNG NEURAL HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN NGƯỜI TRONG ẢNH

Tác giả: NGUYỄN NGỌC HUÂN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
"NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT LẬP CHỈ MỤC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN ĐỐI SÁNH ẢNH NHANH"
      "NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT LẬP CHỈ MỤC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN ĐỐI SÁNH ẢNH NHANH"

Tác giả: NGUYỄN THỊ YẾN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT KÝ CÙNG NHAU TRÊN CÙNG MỘT VĂN BẢN VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VĂN BẰNG
      NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT KÝ CÙNG NHAU TRÊN CÙNG MỘT VĂN BẢN VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VĂN BẰNG

Tác giả: TRẦN VĂN BA
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN VÀ ỨNG DỤNG
      THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN VÀ ỨNG DỤNG

Tác giả: ĐẶNG MINH HÒA
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 726.67 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
KẾ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀM RỒNG
      KẾ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀM RỒNG

Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>