Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Tác giả: TRỊNH THỊ HẰNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thoan
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 117
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thoan
Lượt tải về: 7 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/03/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: