Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THANH HÓA,TỈNH THANH HÓA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG"
Tác giả: LÊ THỊ MAI
Từ khóa/ Chủ đề: "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THANH HÓA,TỈNH THANH HÓA
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Hồ Thị Dung
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 117
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Hồ Thị Dung
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/03/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: