Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: KẾ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀM RỒNG
Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Từ khóa/ Chủ đề: KẾ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀM RỒNG
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Cường
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 134
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Cường
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/09/2021 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: