Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHẠM THỊ NGUYỆT
Tác giả: Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Qũy tín dụng nhân dân xã Quảng Hợp
Từ khóa/ Chủ đề: Thực trạng hoạt động kinh doanh
Qũy tín dụng nhân dân xã Quảng Hợp
Tóm tắt: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA QUỸ TÍN DỤNG CƠ SỞ
THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG HỢP
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: Vân
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 66 tr
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 66 tr
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 29/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: