Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết
Từ khóa/ Chủ đề: Thực trạng , giải pháp ,hoàn thiện
kế toán chi phí sản xuất
tính giá thành sản phẩm xây lắp
công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương
Người biên mục: Thành
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Lê Thị Minh Huệ
Năm bảo vệ: 2012
Số trang: 108tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: Lê Thị Minh Huệ
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 09/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: