Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất nguyên vật liệu xây dựng Hà Trung
Tác giả: Đinh Thị Thu Hiền
Từ khóa/ Chủ đề: Thực trạng , giải pháp , hoàn thiện
kế toán bán hàng
kết quả kinh doanh
Công ty cổ phần sản xuất nguyên vật liệu xây dựng Hà Trung
Người biên mục: Thành
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Th.s Phạm Thị Bích Thu
Năm bảo vệ: 2017
Số trang: 105tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: Th.s Phạm Thị Bích Thu
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 09/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: