Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC KHÁNH
Tác giả: TRỊNH THỊ NĂM
Từ khóa/ Chủ đề: THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP,HOÀN THIỆN
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC KHÁNH
Người biên mục: Thành
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Th.s LÊ THỊ MỸ DUNG
Năm bảo vệ: 2017
Số trang: 118tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: Th.s LÊ THỊ MỸ DUNG
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 09/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: