Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM LINH
Tác giả: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Từ khóa/ Chủ đề: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM LINH
Người biên mục: Thành
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. TRẦN THỊ THU HƯỜNG
Năm bảo vệ: 2017
Số trang: 130tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. TRẦN THỊ THU HƯỜNG
Lượt tải về: 14 Bình chọn:
Lượt xem: 2
Ngày tạo: 09/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: