Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345678910...>>
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ ĐOÀN CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
      NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ ĐOÀN CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Tác giả: PHẠM MINH ĐỨC
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 13
Dung lượng: 1.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GIẢI PHÁP TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TRÀ RAU MÁ QUA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
      GIẢI PHÁP TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TRÀ RAU MÁ QUA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA

Tác giả: TRỊNH HỒNG TRƯỜNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 11
Dung lượng: 2.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG
      NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG

Tác giả: TS. HÀ XUÂN GIÁP
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 4.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TRUYỆN DÂN GIAN
      PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TRUYỆN DÂN GIAN

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Mai Hương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 225.73 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA
      CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: THS. NGUYỄN THỊ NGA
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 578.67 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯƠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HOC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HOC HỒNG ĐỨC
      MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯƠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HOC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HOC HỒNG ĐỨC

Tác giả: Ths. Mai Thi ̣Hồng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 6.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH MEN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
      KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH MEN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Tác giả: TS. NGUYỄN THỊ THANH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 2.57 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MAKETING MIX CHO DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VNPT THANH HÓA
      NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MAKETING MIX CHO DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VNPT THANH HÓA

Tác giả: NGUYỄN NGỌC TRÂM
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 2.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
      NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: CAO VĂN HUY
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 12
Dung lượng: 1.55 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
      NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA

Tác giả: VÕ NGỌC LAN CHI
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 10
Dung lượng: 1.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SỰ SINH SQUARK TỪ VA CHẠM U+U- CÓ THAM GIA CỦA U - HẠT KHI CHÙM U+, U-  CHƯA PHÂN CỰC
      SỰ SINH SQUARK TỪ VA CHẠM U+U- CÓ THAM GIA CỦA U - HẠT KHI CHÙM U+, U-  CHƯA PHÂN CỰC

Tác giả: LÊ KHẮC TOÀN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 10
Dung lượng: 1.48 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ
      TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Tác giả: NGUYỄN XUÂN SANG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 10
Dung lượng: 1.64 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút khách du lịch đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
      Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút khách du lịch đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Uông Thị Nga.
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 7
Dung lượng: 392.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>