Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345678910...>>
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LỚP 10
      PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LỚP 10

Tác giả: VŨ THỊ YẾN
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.85 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CẤP SỐ NHÂN TOÁN 11 THPT
      VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CẤP SỐ NHÂN TOÁN 11 THPT

Tác giả: NGUYỄN NGỌC ĐĂNG ANH
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH 11
      VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH 11

Tác giả: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
      KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11

Tác giả: LÊ THỊ THU
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11
      BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11

Tác giả: LÊ THỊ ANH
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT
      RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

Tác giả: LÊ THỊ DIỆU LINH
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
XÂY DỰNG CÁC BÀI TOÁN GỢI ĐỘNG CƠ, HƯỚNG ĐÍCH TRONG DẠY HỌC VECTƠ LỚP 10 THPT
      XÂY DỰNG CÁC BÀI TOÁN GỢI ĐỘNG CƠ, HƯỚNG ĐÍCH TRONG DẠY HỌC VECTƠ LỚP 10 THPT

Tác giả: TRỊNH THỊ THẮM
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG THPT
      BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG THPT

Tác giả: LƯU THỊ HUYỀN
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG THPT
      BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG THPT

Tác giả: HÀ THỊ HÀ TRANG
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 964.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC PHÉP BIẾN HÌNH Ở TRƯỜNG THPT
      BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC PHÉP BIẾN HÌNH Ở TRƯỜNG THPT

Tác giả: NGUYỄN THỊ THÚY HÀ
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vận dụng phương pháp tọa độ vào giải quyết một số bài toán ở THPT
      Vận dụng phương pháp tọa độ vào giải quyết một số bài toán ở THPT

Tác giả: Lê Thị Sen
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>