Luận văn thạc sĩ năm 2023 - Tài liệu

 

Tìm thấy 14 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ ĐOÀN CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
      NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ ĐOÀN CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Tác giả: PHẠM MINH ĐỨC
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 13
Dung lượng: 1.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GIẢI PHÁP TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TRÀ RAU MÁ QUA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
      GIẢI PHÁP TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TRÀ RAU MÁ QUA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA

Tác giả: TRỊNH HỒNG TRƯỜNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 11
Dung lượng: 2.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MAKETING MIX CHO DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VNPT THANH HÓA
      NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MAKETING MIX CHO DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VNPT THANH HÓA

Tác giả: NGUYỄN NGỌC TRÂM
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 2.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
      NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: CAO VĂN HUY
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 12
Dung lượng: 1.55 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
      NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA

Tác giả: VÕ NGỌC LAN CHI
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 10
Dung lượng: 1.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ
      TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Tác giả: NGUYỄN XUÂN SANG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 10
Dung lượng: 1.64 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
      NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA

Tác giả: NGUYỄN THỊ LY
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Dung lượng: 1.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
      ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA

Tác giả: NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 11
Dung lượng: 1.88 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HOÁ
      NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HOÁ

Tác giả: ĐỖ TRỌNG HẢI
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 1.66 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN INVESTCORP LAND THANH HÓA
      NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN INVESTCORP LAND THANH HÓA

Tác giả: LÊ THỌ QUÂN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 10
Dung lượng: 1.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: