Khóa luận tốt nghiệp 2019 - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345678910
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LỚP 10
      PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LỚP 10

Tác giả: VŨ THỊ YẾN
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.85 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CẤP SỐ NHÂN TOÁN 11 THPT
      VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CẤP SỐ NHÂN TOÁN 11 THPT

Tác giả: NGUYỄN NGỌC ĐĂNG ANH
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH 11
      VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH 11

Tác giả: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
      KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11

Tác giả: LÊ THỊ THU
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ NẤM LỖ (Hexagonia tenuis)
      PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ NẤM LỖ (Hexagonia tenuis)

Tác giả: DƯƠNG ĐÌNH LUYẾN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.24 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11
      BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11

Tác giả: LÊ THỊ ANH
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT
      RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

Tác giả: LÊ THỊ DIỆU LINH
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910