Thông tin biên mục

Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Tác giả:
Nhà xuất bản:
Tác giả phụ: Huệ
Bình luận: 0 Bình chọn:
Lượt b/c:
0
Điểm bình chọn:
0
Tiện ích:
Chia sẻ: Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I


Chọn tệp tin số cần xem...

STT Tên tệp tin Yêu cầu Tải Xem tài liệu Xem thử
1.

 Danh sách tài liệu liên quan

Skip Navigation Links.