Thông tin biên mục

Tiêu đề: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA LỢN LAI F1(♂LANDRACE x ♀YORKSHIRE) VÀ F1 (♂DUROC x ♀YORKSHIRE) NUÔI THỊT TỪ CAI SỮA ĐẾN 90 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA, XÃ THIỆU PHÚ, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA
Tác giả:
Nhà xuất bản:
Tác giả phụ: Loan
Bình luận: 0 Bình chọn:
Lượt b/c:
0
Điểm bình chọn:
0
Tiện ích:
Chia sẻ: Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I


Chọn tệp tin số cần xem...

STT Tên tệp tin Yêu cầu Tải Xem tài liệu Xem thử
1.

 Danh sách tài liệu liên quan

Skip Navigation Links.