Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ VĂN CƯỜNG
Từ khóa/ Chủ đề: NGƯỜI LAO ĐỘNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
CHI NHÁNH THANH HÓA
Người biên mục: trang
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Trần Thị Thu Hường
Năm bảo vệ: 2017
Số trang: 111tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: Trần Thị Thu Hường
Lượt tải về: 20 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 09/08/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: