Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: LỊCH SỬ - VĂN HÓA LÀNG NỖ GIÁP XÃ NGUYÊN BÌNH, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA (TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN NĂM 2010)
Tác giả: LÊ THỊ LAN
Từ khóa/ Chủ đề: Lịch sử Việt Nam
LỊCH SỬ - VĂN HÓA LÀNG
TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN NĂM 2010
NGUYÊN BÌNH, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Nguyễn Văn Thành
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐH. Hồng Đức
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 24
Nơi bảo vệ: ĐH. Hồng Đức
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Mạnh Khoa
Lượt tải về: 16 Bình chọn:
Lượt xem: 4
Ngày tạo: 24/04/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: