Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: “Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Mai Linh thanh Hóa”
Tác giả: Hồng Mai
Từ khóa/ Chủ đề: kế toán bán hàng; công ty TNHH Mai Linh thanh Hóa
Tóm tắt: “Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Mai Linh thanh Hóa”
Nhà xuất bản: 2013
Người biên mục: Huyền
Năm xuất bản: Đại học Hồng Đức
Nguồn gốc: Việt Nam
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 157
Lượt tải về: 22 Bình chọn:
Lượt xem: 1
Ngày tạo: 07/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: