Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ấn
Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ấn
Tác giả: Hà Thị Thuỷ
Từ khóa/ Chủ đề: Khoá luận
Kế toán bán hàng
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ấn
Tóm tắt: Kho á luận ph ản ánh những kết quả và tổng kết những vấn đề có tính chất tổng quan về bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ấn. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ấn. So sánh kế toán về mặt lý thuyết với thực tế tìm hiểu được ở đơn vị thưc tập. Rút ra được những ưu điểm và nhược điểm của Doanh nghiệp để đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ấn.
Người biên mục: Nguyễn Văn Thành
Năm xuất bản: 2015
Mô tả vật lý: sách
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 102
Lượt tải về: 60 Bình chọn:
Lượt xem: 21
Ngày tạo: 07/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: