Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 11 qua giờ văn học sử
Tác giả: Phạm Thị Tuyết
Từ khóa/ Chủ đề: Năng lực tự học $ học sinh lớp 11
Tóm tắt: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển năng lực
Chương 2: Biện pháp phát triển năng lực tự học
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
Nhà xuất bản: Thanh Hóa
Người biên mục: Loan
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 120tr
Lượt tải về: 10 Bình chọn:
Lượt xem: 2
Ngày tạo: 06/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: