Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Tác giả: NGUYỄN THANH LOAN
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THÀNH PHỐ HÀ GIANG
TỈNH HÀ GIANG
THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 105 TR
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/05/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: