Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ ĐOÀN CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Tác giả: PHẠM MINH ĐỨC
Từ khóa/ Chủ đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ ĐOÀN CHỦ CHỐT
ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 90tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền
Lượt tải về: 13 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 30/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: