Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: GIẢI PHÁP TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TRÀ RAU MÁ QUA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tác giả: TRỊNH HỒNG TRƯỜNG
Từ khóa/ Chủ đề: GIẢI PHÁP TIÊU THỤ
SẢN PHẨM TRÀ RAU MÁ
HỆ THỐNG SIÊU THỊ
THÀNH PHỐ THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 91tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Cường
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: