Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SINH HOẠT VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA ĐIỆN LỰC QUẢNG XƯƠNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA
Tác giả: ĐỖ ĐÌNH VIỆT
Từ khóa/ Chủ đề: SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SINH HOẠT
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
ĐIỆN LỰC QUẢNG XƯƠNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 133tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Mẫn
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: