Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: CAO VĂN HUY
Từ khóa/ Chủ đề: SỰ HÀI LÕNG NGƯỜI DÂN
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA
TỈNH THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Văn Dũng
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 98tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Văn Dũng
Lượt tải về: 18 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 06/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: