Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: SỰ SINH SQUARK TỪ VA CHẠM U+U- CÓ THAM GIA CỦA U - HẠT KHI CHÙM U+, U-  CHƯA PHÂN CỰC
Tác giả: LÊ KHẮC TOÀN
Từ khóa/ Chủ đề: SQUARK
U - HẠT
CHÙM U+, U- 
CHƯA PHÂN CỰC
Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Như Thục
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 69tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
Người hướng dẫn: TS. Lê Như Thục
Lượt tải về: 10 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: