Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ
Tác giả: NGUYỄN XUÂN SANG
Từ khóa/ Chủ đề: TẠO ĐỘNG LỰC
NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 115tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Lượt tải về: 11 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 02/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: