Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DÂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH HÓA
Tác giả: ĐỖ NAM HẢI
Từ khóa/ Chủ đề: SỰ HÀI LÒNG
KHÁCH HÀNG
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
THIẾT KẾ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Thị Thu Huyền
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 99TR
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Thị Thu Huyền
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 23/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: