Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THAM GIA BHYT TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC THỊNH
Từ khóa/ Chủ đề: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
BHYT TỰ NGUYỆN
ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGHI SƠN
TỈNH THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Thị Thu Huyền
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 106tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Thị Thu Huyền
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 23/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: