Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Tác giả: NGUYỄN THỊ LY
Từ khóa/ Chủ đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Huy Chính
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 98tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Lê Huy Chính
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: