Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Tác giả: NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
Từ khóa/ Chủ đề: MỨC ĐỘ HÀI LÕNG
NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 98tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
Lượt tải về: 11 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: