Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HOÁ
Tác giả: ĐỖ TRỌNG HẢI
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HOÁ
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Mẫn
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 108tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Mẫn
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 20/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: