Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN INVESTCORP LAND THANH HÓA
Tác giả: LÊ THỌ QUÂN
Từ khóa/ Chủ đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
NGUỒN NHÂN LỰC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INVESTCORP LAND THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 102TR
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Lượt tải về: 11 Bình chọn:
Lượt xem: 2
Ngày tạo: 17/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: