Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Tác giả: NGÔ THỊ HƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Hải
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 124tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Hải
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: