Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HOÁ
Tác giả: NGUYỄN THỊ DUNG
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
TRẺ MẪU GIÁO
CÁC TRƯỜNG MẦM NON
THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HOÁ
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Văn Tùng
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 114tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Văn Tùng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: