Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ 5 -6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HOÁ, TỈNH THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Tác giả: NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ
TRẺ 5 -6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
THÀNH PHỐ THANH HOÁ,TỈNH THANH HÓA
TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thoan
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 126tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thoan
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: